Szkolenie teoretyczne UAP(L)

PCLot ogłasza nabór kandydatów do szkolenia teoretycznego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich UAP(L). Chcemy zebrać małą grupę pomiędzy 5 a 10 osób. To pozwoli dostosować plan oraz formy szkolenia do indywidualnych możliwości oraz potrzeb uczestników. Po spotkaniu organizacyjnym wspólnie ustalimy harmonogram oraz omówimy przebieg szkolenia które obejmuje 60 godz. teorii.

Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu
telefonicznego 797 110 599
lub email info@pclot.pl